Lokalizácia prevádzky:
SK Forest s.r.o.
Námestie hrdinov SNP 8
976 96 MEDZIBROD

Smer od Banskej Bystrice pred vjazdom do obce Medzibrod, vpravo pred riekou Hron aj pred železničným priecestím. (Nevchádzať za dopravnú značku označenie dediny MEDZIBROD).

Medzibrod sa nachádza cca 17 km od Banskej Bystrice, smer Brezno. Dopravná cesta E66 smer Banská Bystrica - Brezno - Poprad. viď mapa

Kontaktná osoba:

Objednávky prijíma a vybavuje (telefonicky, e-mailom):

Michal Vanek mobil: 00421 908 940 597
e-mail: skforest@skforest.sk
web-page: www.skforest.sk

V prípade požiadavky zákazníka zabezpečíme dopravu tovaru k zákazníkovi. Nákladné auto vybavené pre manipuláciu s tovarom hydraulickou rukou.