Volne ukladané na drevené palety

PALIVOVÉ DREVO PRE VAŠE KRBY, KRBO KACHLE, PECE A KOTLY

MäKKÉ IHLIČNATÉ SMREK, JEDĽA,BOROVICA

  • Drevo je narezané na dĺžky 33cm, alebo 50cm.
  • Naštiepané na hrúbku 12-18 cm
  • Voľne ukladané do drevených paliet vonkajší rozmer palety 1,05m x 0,95m x 1,2 m. V palete je uložený jeden priestorový meter (1prm) palivového dreva.
  • Drevo sa voľne suší na vzduchu. Zostatková vlhkosť dreva dosahuje hodnotu v priemere 30% a viac.
  • Váha naloženej palety s palivovým drevom objem 1prm je cca 350kg a viac. Drevo je prírodný produkt, podlieha zmene hmotnosti.


PALIVOVÉ DREVO PRE VAŠE KRBY, KRBO KACHLE, PECE A KOTLY

MAKKE IHLICNATE SMREK, JEDLA,BOROVICA

  • Drevo je narezané na dĺžky 25cm.
  • Naštiepané na hrúbku 12-18 cm
  • Voľne ukladané do drevených paliet vonkajší rozmer palety 1,05m x 0,92m x 1,2m. V palete je uložený jeden priestorový meter (1prm) palivového dreva.
  • Drevo sa voľne suší na vzduchu, zbytková vlhkosť je dosušená v teplovzdušnej sušiarni. Zostatková vlhkosť dreva dosahuje hodnotu v priemere 20% a menej
  • Váha naloženej palety s palivovým drevom objem 1prm je cca 260kg a viac. Drevo je prírodný produkt, podlieha zmene hmotnosti.


Volne ukladané na drevené palety